Elho är grönare än någonsin

Produkttillverkning kan alltid bli renare och mer hållbar. Därför minskar elho sitt klimatavtryck för varje år som går.


Upptäck hur vi bidrar

2016 kommer vi att bygga ett vindkraftverk, så att vi kan utveckla vår egen rena energi. Våra lastbilar går på biogas och personbilarna på el, vi återvinner så gott som allt som kan återvinnas, använder allt mer återvunnen plast (redan 45 %) och förebygger onödiga transporter genom att i möjligaste mån lägga kontors-, produktions- och lagerlokaler i samma område. Men vi kan säkert förbättra oss ännu mer. Det kommer vi att berätta om i guiden för 2016.