Werkplaats

  • Johan Hendriks process engineer

    Arbetet är alltid utmanande eftersom du arbetar med så många olika formar, och jag hjälper till om det uppstår problem i produktionen.

  • Paul Cools Teamleader Moulds

    Det är riktigt bra att arbeta vid elho för mig som verktygsmakare, eftersom jag redan i startskedet är involverad i formkonstruktionen. Atmosfären inom företaget är extremt bra och personalen är mycket motiverad. De vill precis som jag leverera en bättre produkt.

  • Rick Boer employee technical centre