tefat

Med faten från elho kan vi erbjuda det allra bästa bevattningssystemet för alla växter. Det överflödiga vattnet i krukan samlas upp i fatet och detta absorberar växten igen när den behöver det.  På så sätt skyddas växternas rötter mot röta och hålls i optimalt skick.